6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ERA AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş. (“ERA”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.
Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri, Telefon numarası, e-posta adresi ,iletişim adresi ve sair kişisel verilerimin ERA tarafından sağlanan Yedek parça tedarik hizmeti, Yedek parça online satış hizmetleri , Yedek parça fiyat teklifi, Yedek parça satış sonrası destek hizmetleri amaçlarıyla Şirketiniz tarafından işlenmesine, muhafaza edilmesine ve yurtiçi veya yurtdışı mukimi özel hukuk tüzel kişisi iş ortaklarınızla, hissedarlarla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

ERA’ın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan ERA’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirket: Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş.
Vergi No: 3370598455
Adres : İOSB Mah. Dolapdere Sanayi Sitesi 15. Ada No 18-20 Başakşehir / İSTANBUL
Tel : +90 212 696 56 56
Fax : +90 212 696 56 58
E-posta: info@eramotorluaraclar.com.tr